Flag_vi
Flag_en
  • 0
  • Đăng nhập
  • Đăng ký

Danh sách nhà tuyển dụng

Công ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài
Since it was formed in late 2007 from the Human Resource Services team of PricewaterhouseCoopers, Talentnet has grown significantly to become a well-respected...
Thanh Xuan Human Resourses Co., Ltd
Công ty TNHH Nguồn nhân lực Thanh Xuân là một trong những công ty trẻ đang gây được tiếng vang không hề nhỏ, là cầu...
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Công ty may xuất khẩu đã hoạt động từ năm 1991. Với nguồn hàng ổn định, chế độ hợp lý công ty luôn có số lượng lao...
Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Lan Khánh
Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Lan Khánh là chuyên phân phối theo chuổi hệ thống siêu thi như mỹ phẩm có chứa thành phần...
Công ty CP Quốc tế Nha khoa Việt Pháp
Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp được thành lập từ năm 2010 với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị trong...
Talentnet - Executive Search & Selection
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...
Công Ty TNHH TSS
Hoạt động từ năm 2005 trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngay từ buổi đầu công ty chúng tôi đã sớm khẳng định được vị...